Gazociąg

Wpisy

Mapy do celów projektowych

Opracowano mapy do celów projektowych, które pozwoliły na szczegółowe określenie położenia infrastruktury technicznej oraz innych przeszkód terenowych (zastoiska wodne itp.) na trasie gazociągu.

No Comments :