Wpisy

Mapy do celów projektowych

Opracowano mapy do celów projektowych, które pozwoliły na szczegółowe określenie położenia infrastruktury technicznej oraz innych przeszkód terenowych (zastoiska wodne itp.) na trasie gazociągu.

No Comments :