Gazociąg

Wpisy

Zakończono inwentaryzację przyrodniczą

Z końcem roku 2020 r. zakończono inwentaryzację przyrodniczą na przebiegu gazociągu. Celem inwentaryzacji było szczegółowe rozpoznanie terenu pod kątem występowania chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Zebrano również informacje w zakresie gatunków i siedlisk niepodlegających ochronie prawnej, ale z innych względów cennych.

No Comments :