Wpisy

Ostateczność decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską

25 marca 2021 r. decyzja zatwierdzająca „Dokumentację geologiczno-inżynierską na potrzeby budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bytów-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” stała się ostateczna. Dokumentacja została opracowana na podstawie wykonanych badań terenowych wzdłuż projektowanej infrastruktury. Celem badań było rozpoznanie budowy geologicznej podłoża i występujących w tym podłożu warunków hydro-geologicznych oraz określenie cech fizycznych i mechanicznych gruntów, które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji.

No Comments :