Gazociąg

Wpisy

Wniosek do RDOŚ

Informujemy, że – ze względu na krótki harmonogram prac nad projektem – 6 marca br. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie RDOŚ wszczął postępowanie administracyjne. Zapewniamy, że nie ogranicza to możliwości ew. korekt dotychczas prezentowanej trasy, przedstawianej podczas spotkań informacyjnych. Efektem złożenia wniosku na tym etapie ma być określenie przez RDOŚ zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zawieszenie postępowania do czasu złożenia tego dokumentu (co przewidujemy w połowie stycznia 2021 r.).

No Comments :